SUPPORT

Director

+84 906 911 567

Purchasing

+84 936 918 818

Sales Admin

+84 906 790 634

duykhangexim@gmail.com

NEWS & EVENT

TOTAL ACCESS


  User online :    11

  Total access : 59247

Visitor's IP : 54.81.238.157
123.30.175.176
123.30.175.176
54.81.238.157
54.81.238.157
54.81.238.157
93.57.53.212
54.81.238.157
54.81.238.157
54.81.238.157
54.81.238.157

Annatto Seed


CUNG CẤP HẠT ĐIỀU MÀU

Công ty Duy Khang chuyên cung cấp sỉ và lẻ Hạt Điều Màu, còn gọi là hạt cà ri, hạt Annatto. Chúng tôi có hàng sẵn để giao ngay khi có đơn đặt hàng.

Hiện nay chúng tôi cần tìm người mua /nhà phân phối để tiêu thụ sản phẩm này trên toàn quốc. 

Kính mời các đơn vị hoặc cá nhân có khả năng vui lòng liên hệ để hợp tác.

A. KHANG  (Mobile: 0906 911 567)

Email: duykhangexim@gmail.com

 

MORE PICTURE

SUPPORT

Director

+84 906 911 567

Purchasing

+84 936 918 818

Sales Admin

+84 906 790 634

duykhangexim@gmail.com

NEWS & EVENT

TOTAL ACCESS


  User online :    11

  Total access : 59247

Visitor's IP : 54.81.238.157
123.30.175.176
123.30.175.176
54.81.238.157
54.81.238.157
54.81.238.157
93.57.53.212
54.81.238.157
54.81.238.157
54.81.238.157
54.81.238.157

Available products

Cau khô, nông sản xuất khẩu, BETEL NUT

Cau khô, nông sản xuất khẩu, BETEL NUT

Cau khô, nông sản xuất khẩu, BETEL NUT

Cau khô, nông sản xuất khẩu, BETEL NUT

Cau khô, nông sản xuất khẩu, BETEL NUT
Cau khô, nông sản xuất khẩu, BETEL NUT